Slovíčka pro děti - 1,79 €

V této aplikaci může učitel vytvořit slovíčka se zvukovým doprovodem a obrázkem. Děti poté skládají z rozházených písmenek dané slovo. V plné verzi můžete třídit slova do skupin (až 15 skupin). Vytvořil jsem si tedy skupinu M, L, T apod. Podle toho, které písmeno právě přibylo.

Update (23.1.2014): Aplikace již nabízí několik skupin slov - Rodina a tělo, domov, věci, potraviny, ovoce a zelenina, zvířata, různé. Učitel tedy nemusí tolik připravovat.

Plus: Slovo se po doskládání neposune automaticky na další, tudíž se po doskládání může společně přečíst.

Mínu: Nelze jednoduše (přes dropbox, drive, email apod) sdílet jednotlivá slova na další iPady.