Zatracená čeština - FREE

Oficiální popis z Appstore:
Zatracená čeština přináší soubory cvičení, které naučí děti, jak postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova i v koncovkách, jak se orientovat ve stavbě slova, ... s následným procvičením. Úlohy jsou rozpracovány do postupných výukových kroků (seriace), které jsou graficky zřetelně odlišeny a vymezeny tak, aby s nimi děti mohly pracovat samostatně.
 
Lekce:
VĚTY
SLOVO-SLABIKA-HLÁSKA
SAMOHLÁSKY KRÁTKÉ  A DLOUHÉ
SPODOBA HLÁSEK
POZNÁVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ
PORAVOPIS I/Y