Cíle projektu

 

 •  zařazení moderní metody výuky do základního vzdělávání

 •  vytvoření lepšího prostředí pro výuku a tím zvětšení výkonnosti dětí

 •  zcela evidentní motivační prvek

 •  získání nových zkušeností - tvořivá práce s ipadem 2

 •  učit žáky pracovat s informacemi - on-line připojení k webu, vyhledávání na webu, práce s informacemi, třídění informací apod.

 •  přirozené zařazení informační a komunikační technologie do vzdělávání

 •  V 1. třídě využití iPadu k uvolňovacím cvikům rukou

 • okamžitá zpětná vazba pomocí aplikací, které jsou na trhu (Math Drill, Math board, Number pyramid, Bittsboard, School writing). 

 •  relaxační činnosti pomocí ipadu (didaktické hry, malování, omalovánky)

 •  motivační využití ipadu v hodině hudební výchovy (aplikace: klavír, bicí, ocarina, kytara apod.)

 •  motivační využití ipadu v hodině výtvarné výchovy (program Art, digitální malba, úprava fotografií, koláž apod.)