Český jazyk - délky samohlásek

V aplikaci School writing jsem vytvořil 2 pracovní listy na procvičování délky samohlásek. První se zaměřoval na délky samohlásek ve slabikách a druhý ve slovech. Děti si oba listy stáhly přes Dropbox do svých zařízení.

Nakoupil jsem pro každé dítě sluchátka, tudíž zadání může každý poslouchat na svém iPadu. Děti si přehrály slabiku a poté doplnily.

Ti zdatnější po slabikách doplňovali délky samohlásek do slov. Nejdříve měli doplnit čárku a poté (přehráním slova) zkontrolovat.

Nakonec společná kontrola.

Matematika - seřazování čísel, doplňování číselné řady

V MA jsme na úvod hodiny porovnávali čísla v programu Number math, u kterého jsme celou dobu zůstali. Dnes jsem se zaměřil (pomocí iPadů) na seřazování čísel a doplňování číselné řady. Velkou výhodou je (nejen) u tohoto programu možnost zvětšovat nebo naopak zmenšovat úroveň a jasný signál při chybě (ostrý tón). Učitel tak ví, kolik děti dělají chyb. Jestliže dítě splní jednu obtížnost bez chyby, může si dát další. Pokud udělá v další obtížnosti více než jednu chybu (10 příkladů) nastaví si opět obtížnost nižší.

Seřazování čísel

Doplňování číselné řady