Dorpavní výchova v hodinách prvouky

Na úvod, jsem představil, téma hodiny. Bezpečnost na silnici a na chodníku. Popovídali jsme si, co je to bezpečnost, kdy je cesta nebo chodník bezpečný a které nebezpečné situace by mohli na cestě nebo na chodníku řešit. Popřípadě, se kterými se děti setkaly. Celá tato činnost trvala zhruba 15 minut.

Po úvodní rozpravě jsem ukázal na projektoru základní ovládání aplikace, vysvětlil pravidla používání aplikace pro danou hodinu. Hlavní pravidlo: Po skončení jednoho tématu (Chůze po chodníku, chůze po silnici, apod.), které je zakončeno interaktivní hrou před kvízem sundají sluchátka z uší a počkají na ostatní, kteří dokončí práci (většinou se čekalo minutu až dvě, kdy děti si sdělovaly zážitky z aplikace). Tato činnost trvala zhruba 5 min.

Rozdal jsem sluchátka a iPady (kol. minuty až dvě) a začalo se pracovat 

Děti sdělily, které nové nebo zajímavé informace se dozvěděly z daného tématu. 

Na konci jednotho tématu jsme společně (na projektoru) vyplnili kvíz.