30. listopadu

V prvouce probíráme hodiny, čas. Stáhl jsem jednoduchou aplikaci Feel clock, ve které jsme si ukazovali, kolik minut má hodina, nastavovali jsme různý čas.

28. listopadu

Dnes jsem vyzkoušel v programu School writing diktát slov. Den předem jsem si připravil slova, přes dropbox exportoval a děti si jej před hodinou stáhly do svých iPadů. Každé dítě má sluchátka, takže si individuálně volí pracovní tempo, může si několikrát přehrát jednotlivá slova. Na videu vidíte ukázku, kdy jeden žák již kontroluje a druhý žák teprve píše slova.

26. listopadu

V matematice procvičujeme rozklad čísel. Pro tuto činnost jsme po dlouhé době otevřeli aplikaci Math 5-6, kde je jedno ze cvičení zaměřeno právě na tuto dovednost. Děti dopočítávají beruškám tečky na krovkách do určitého čísla. Ti zdatnější po této činnosti procvičovali sčítání více čísel. 

22. listopadu

V ČJ neustále skládáme písmena do slabik, slabiky do slov a slova do vět. Ve video ukázce se můžete podívat, jakým způsobem mohou pracovat děti s učebnicí a s iPady. V učebnici nejdříve všichni spojovali slabiky do slov a poté je skládali v programu magnetky.

21. listopadu

Dnes jsme v Prvouce probírali bezpečnost na cestě a na chodníku. Stáhl jsem aplikaci Dopravní výchova. Jak probíhá výuka takového tématu s pomocí iPad?  Zde se můžete podívat na video s komentářem .

19. listopadu

V matematice procvičuji neustále sčítání a odčítání do šesti (včetně nuly). Tyto dovednosti jsme procvičovali v aplikaci Number pyramid. Dnes jsme také vyzkoušeli hru (na relax) Stickman. Vřele doporučuji. Kreslíš si svého hrdinu a dokresluješ mu kouzelnou tužkou další dovednosti.

13. listopadu

Jak to vypadalo tento den se můžete podívat ZDE (procvičování délky samohlásek, uspořádávání čísel, porovnávání)

Ukázka individuální práce - 8. 11.

Na videu (níže) můžete vidět, jakým způsobem lze v ČJ individuálně použít iPad pro každé dítě. Pracovali jsme v programu Sentence Maker. Ze začátku jsme společně doplňovali věty. Napomohl nám obrázek. Společně jsme poté věty četli. Později jsem těm zdatnějším vypnul "nápovědu". Ti zdatnější již pracovali sami. V momentě, kdy již kdy již práci dodělali (nemusel jsem nic kontrolovat, protože správnost úkolů zkontroluje program), mohli si spustit aplikaci Watch that! se kterou jsme se seznámili včera. Jeden nejzdatnější čtenář (místo této činnosti) četl v programu iBooks pohádku, kterou jsem mu dnes stáhnul.

7. 11.

V hodinách ČJ častokrát (i dnes) skládáme slabiky a slova pomocí aplikace Magnetky. Děti, které skončily dříve svou práci mohly vyzkoušet jednoduchou a přitom velmi příjemnou hru Watch that! Hra se zaměřuje na koncentraci, kdy si musí hráč zapamatovat čísla, která se na chvíli odkryjí a poté je správně označit (již otočená).

5. 11. 

Dnes jsem s dětmi procvičoval sčítání do pěti pomocí skvělé hry - DÍKY ZA DOPORUČENÍ WWW.I-SEN.CZ - Princip je velmi jednoduchý. Děti tím, že počítají příklady rychle a dobře jedou rychleji a získávají náskok nad ostatními spoluhráči (buď on-line nebo proti iPadu nebo s ostatními spolužáky).

V českém jazyce neustále opakujeme skladbu věty a čteme věty. Vytvořil jsem v aplikaci Sentence maker, které jsme skládali a četli. Velkou výhodou je možnost "stížit" skušenějším čtenářům skládání vět. 

2. 11.

Dnes jsme v ČJ opakovali písmeno J a slabiky. Děti si na konci hodiny malovali v programu Hello Color Pencil obrázky, jejichž první písmeno začíná na J. Děti již umí v programu používat vyplňování plochy pomocí "plechovky", funkce BACK, uložit obrázek.

Do psaní jsem vytvořil jednoduchý mooster, který si děti stáhly přes Dropbox do iPadů a psali jsme psací e, i, u. Nejdřív na papír a poté pro zpestření v programu Hello Color Pencil. Otevřeli si na pozadí stáhnutý mooster, psali písmena a nakonec uložili do galerie iPadu.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1.11.

Dnes jsme za pomocí aplikace Magnetky přepisovali malé tiskací slabiky a slova na velké tiskací. Poté jsme slabiky a slova četli. V matematice jsme procvičovali sčítání a odčítání v aplikaci Koala Math.

 

1 | 2 >>