21. prosince

Dnes jsme v programu Hello Color Pencil společně vytvářeli vánoční PÉEFKO.

19. prosince

Před Vánocemi je u dětí slabší pracovní morálka, proto jsem v matematice dětem dal na vyzkoušení logickou hru Numberlink.

14. prosince

Neustále se snažím, aby slovo, které děti čtou chápaly. Předvádíme si slova, popisujeme slova apod. V aplikaci Sight words list jsem připravil flashcards, které se zaměřují právě na porozumění danému slovu. Nahrál jsem popis slova a děti musí odkliknout správné slovo (podle významu).

11. prosince

V matematice jsme procvičovali základní sčítání a odčítání do sedmi v programu Math drills

4. prosince

V ČJ se zaměřuji na skladbu věty, na znaménka na konci věty. Proto jsem si vymyslel jednoduché cvičení, které jsem si dnes ověřil a bez problémů fungovalo. Děti jsem rozdělil do skupin po čtyřech. V každé skupině měly čtyři iPady (každé dítě psalo na jeden). Do skupiny dostaly napsanou větu o čtyřech slovech. Větu přepsaly na iPady (každé slovo na jeden iPad - každé dítě psalo jedno slovo). Posléze iPady (slova) přeházely a ostatní skupina skládala větu. Takto se střídaly pořád dokola. Všichni psaly větu a poté skládaly jinou.