30. ledna

Poslední den prvního pololetí jsme reflektovali, které dovednosti jsme získali, co jsme se naučili. Děti v programu Quickoffice vytvářely prezetaci svých dovedností. 

22. ledna

 

Jedním z tématem v Prvouce je také jednoduchá historie České republiky. Vzal jsem si období Příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a zpracoval jej do podoby, kterou můžete vidět na zkráceném záznamu.

Jak jsme postupovali:

  • Děti si stáhly pracovní list do aplikace Move and Match z Dropboxu.
  • Prošli jsme si, které věty budou doplňovat.
  • Podívali jsme se poprvé na video o Cyrilu a Metodějovi.
  • Děti doplnily informace, které zjistily.
  • Další přehrání videa.
  • Doplnění ostatních informací a následná kontrola.
  • Vyplnění pracovního listu, kde děti vyplňovaly např. vzdálenost do Soluně, kolik dnů asi šli C + M , psaly v Hlaholici apod.
  • Nakonec děti pověděly, co jim uvízlo v hlavě.

 

Celá lekce trvala 45 minut. Tuto lekci jsem vyzkoušel ve druhé i ve třetí třídě.

Lekce ke stažení je ZDE.

 

15. ledna

Dnes si děti procvičili měkké a tvrdé souhlásky. Vytvořil jsem pro aplikace Move and Match a School writing pracovní listy. 

14. ledna

Dnes byl úžasně tvořivý den. Připravovali jsme se celý den na závěrečný výstup - tvorba mluvících souhlásek. Kompletní den v detailech můžete zhlédnout ZDE.

9. ledna

Po delší době jsme si zasoutěžili v aplikaci Math garden. Soutěžili jsme, kdo za 3 minuty posbírá nejvíce kukuřic. Zvolili jsme sčítání a odčítání, úroveň medium (do dvaceti). Na této aplikaci je velmi zajímavé, že děti se musí soustředit na dvě věci najednou. Počítat a zároveň sledovat, jestli jim kukuřice nehynou. 

8. ledna

Tvrdé a měkké souhlásky jsme procvičovali v aplikaci Move and Match. Vytvořil jsem jednoduché pracovní listy - podklad jsem vytvořil v aplikaci Sketchbook - a zbytek přímo v aplikaci Move and Match. Pracovní listy jsem nasdílel na Dropbox, odkud si je děti jednoduše stáhly a otevřely.

6. ledna

Začal jsem s dětmi číst poezii Jiřího Žáčka. Jako motivaci jsem vytvořil pro aplikaci Move and Match tři krátké básničky o zvířatech. Děti musely do vynechaných míst doplnit název zvířete.