24. října

Dnes jsem byl pyšný na svoje třeťáky. Vytvářeli v aplikaci Garageband podklad k písničce Skákal pes. A myslím, že se nemusí za nic stydět… a chytla mě tak nějak nostalgie … a tak jsem vzal fotky z 1. třídy a vytvořenou hudbou z 3. třídy… a tady je výsledek… a tak :-)

22. října

Čteme knihu Jirkovu zázračnou medicínu, od Roalda Dahla. Děti si už v předchozích hodinách našly informace o autorovi. Naskenoval jsem knihu a čteme ji v iPadech. Ke každé kapitole jsem jim vždy připravil úkoly týkající se dané kapitoly. Naskenovanou knihu převádím do aplikace Nearpod.com, kam také přidávám kvízové otázky nebo jiné aktivitky.

15. října

Tento týden jsme pracovali na tématu Živá a neživá příroda. Z počátku jsem zjišťoval, které informace děti již znají, v čem tápou. Posléze na internetu děti hledaly potřebné informace pro tvorbu knihy. Některé stránky finálních knih jsem vytiskl a připnul na nástěnku třídy.