Bublavá matika - 1,99 $

Popis:
Velmi pěkně graficky provedená hra na procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení. Nové úrovně se otevírají až po úspěšném odehrání předchozí úrovně. 

Ročník:
1 - 5 ZŠ

Jazyk:
Čeština

 

Nastavení v aplikaci:
Sčítání a odčítání: Do 10, do 20 i s přechodem přes 10, do 50 s přechodem 10, do 100

Násobení a dělení: Do 30 (1, 2, 3), do 50 (1 - 5), do 70 (1 - 7), do 100 (včetně dvoumístných)

Plusy:
Sekce pro rodiče (učitele) - Můžete se podívat, kde dítě udělalo chybu, kolik příkladů vypočetlo a kdy.