Math 5 - 6 0,99$

Aplikace, která navazuje na Math 3 - 4 a Math 4 - 5. Tato aplikace se již zaměřuje na sčítání v oboru do deseti. Procvičuje se v ní také přiřazování čísel do deseti a doplňují se matematické, logické řady. Je tam také aplikace, která se zaměřuje na vnímání tvarů, jejich orientaci. Výhodou této aplikace je možnost nastavit u některých úkolů těžší a lehčí variantu.