Math kid - FREE

Aplikace, která se ve free verzi (pro 1. třídu dostačující) zaměřuje na sčítání, odčítání, násobení a dělení. Dají se dokoupit další možnosti (procenta, římská čísla, zlomky, rovnice - nezkoušel jsem). Na displeji se objevují příklady a žák píše výsledek.  

Na displeji je ukázáno, kolik příkladů má žák vypočteno správně a kolik špatně. Největší výhodou je to, že dítě musí vypočítat všechny příklady správně, aby mohl postoupit dál. Ke konci kola se neustále vrací příklady (i se špatným výsledkem), které žák vypočetl špatně a musí je opravit.

V této aplikaci je velké množství nastavení. Mohu si nastavit maximální hodnotu výsledku. Jestli budou děti doplňovat součet, čitatel, rozdíl, a další.

Mohu si taky nastavit, že po určitém času se objeví nápověda příkladu.