Jak to musí tomu třeťáčkovi v hlavě šrotit, aby určil správně slovní druh

Jak to musí tomu třeťáčkovi v hlavě šrotit, aby určil správně slovní druh

Chtěl jsem třeťákům ukázat svůj princip - mou myšlenkovou mapu - jak určit u slova slovní druh. Jedná se o učivo třetí třídy. 

Aplikací pro myšlenkové mapy je na iPady mnoho. 

Narazil jsem na perfektní aplikaci Mindly, ve které jsem vytvořil svůj myšlenkový pochod (dokonce jsem za to musel zaplatit 7 doláčů, protože ve FREE verzi jde nabouchat pouze 100 myšlenek). 

A zarazilo mne, kolik toho vlastně musím "napřemýšlet". Kolik těch procesů musí proběhnout v hlavě, abych já (nebo třeťák) určil slovní druh daného slova. Přikládám myšlenkovou mapu, která je vyexportovaná z aplikace Mindly ve formátu PDF. Jestli jsou v mé mapě nějaké faktické (či gramatické) chyby, tak se moc omlouvám, ale tak mě to učitelé naučili :-).