O co jde?

O co jde?

Nearpod - FREE

 

Jedná se o velmi silný a efektivní nástroj pro výuku. Učitel si vytvoří účet na www.nearpod.com. Základní verze je zdarma. Nabízí 50 MB prostoru, velikost prezentace může být 20 MB a 30 žáků připojených. Přehlednou tabulku služeb najdete na jejich stránkách
 
O co tedy jde?
Přes webové rozhraní se příhlásíte (můžete se přihlásit také přes Google účet) a jednoduše vytváříte (Create) interaktivní výuku v plném slova smyslu. Jedná se o tvorbu "prezentací", do kterých můžete vkládat PDF, obrázky, audio, video, odkaz na webové stránky. To je v celku běžné. Ovšem tato aplikace nabízí další možnosti pro interaktivní výuku.
Můžete vložit:
 
Anketu - učitel okamžitě vidí, jak děti hlasovaly
 
Otevřenou otázku - děti mohou svobodně odpovídat 
 
Kvíz - klasický test
 
Plochu pro kreslení - učitel (nebo děti) může vložit obrázek do pozadí, do kterého se dokresluje.
 
Jak to tedy funguje?

Přihlásíte se na www.nearpod.com a vytvoříte lekci (Create). Můžete využít veškerých aktivit, která to nabízí nebo jednoduše přesunete z počítače obrázek, prezentaci, PDF soubor, … do Vaši lekce.

Vytvořenou lekci musíte publikovat (Publish)

Když máte publikováno, můžete spustit sudentům danou lekci
(My Library – vyberete lekci – a kliknete na Live Session).
Vygeneruje se vám pětimístný kód, který sdělíte studentům.
Děti si na iPadech otevřou aplikaci Nearpod (mohou ovšem také přes jakékoli zařízení, které je připojeno k internetu zadáním www.nearpod.com a kód vloží do pole JOIN SESSION) a zadají pětimístný kód.

Zadají své jméno a příjmení.

Učitel v tuto chvíli posílá veškerou aktivitu dětem na iPady (do zařízení). Učitel vidí, jak rychle pracují, vidí veškerou aktivitu. Danou aktivitu může sdílet s ostatními dětmi. Děti se mohou zpětně podívat na výsledek testu, učitel může nasdílet všem obrázek, podívat se na konkrétní odpovědi. Tuto činnost řídí vysloveně učitel a může se tudíž stát, že některé dítě má test vyřešeno dříve a nudí se.

Proto je možno poslat lekci (místo live session při spuštění lekce vyberete Homework) také jako Homework (domácí úkol), kdy dítě si samo listuje mezi aktivitami a samo si určuje tempo své práce. Učitel opět vidí report (vyhodnocení) z této činnosti.

 
Reporty lze stáhnout jak pro každého studenta zvlášť, tak také komplexní report třídy.