Autorská práce žáka 4. třídy ZŠ Nová Bělá

Vytvořeno v aplikaci iMovie

Učitelský summit 2013

Ukázka práce z výuky v 1., 2. a 3. třídě