Move and Match - $1.99

Velmi povedená aplikace na roztřídění nebo doplnění informací. V aplikaci můžete vytvořit kartičky, které lze posouvat a třídit. Lze například vytvořit text (ovšem jako obrázek) s vynechanými slovy. Obrázek dáte jako pozadí a vynechaná slova vytvoříte právě v aplikaci a žáci přesouvají daná slova na správné místo. Můžete také třídit slova podle abecedy, dny v týdnu, měsíce a jiné. 

 

Pracovní listy budu postupně přbývat na těchto stránkách.