Little writer - FREE

Aplikace, která se zaměřuje hlavně na nácvik psaní písmen a číslic. Aplikace nabízí další obrázky, které děti mohou obtahovat. Princip je jednoduchý. Sledujete prstem jednotlivé věci, které požíráte a tím obtahujete dané písmeno nebo číslo. 

Výhoda: Je možno přemluvit jednotlivá písmena i číslice do českého jazyka (popřípadě do jakéhokoli jiného).

              Lze zapnout pouze ta písmena, která právě procvičujete.

Nevýhoda: Některá písmena učí program psát jinak, než se učí ve škole.