30. září

V matematice začínáme probírat sčítání přes desítku. Po delší době jsme oprášili aplikaci Math drills, prorože se v aplikaci dá nastavit pevný součet (deset) a je možno doplňovat druhý sčítanec. Děti dopočítávaly do deseti pro zautomatizování této dovednosti pro další použití při sčítání přes desítku.

20. května

Poznatky a fotky o Nové Bělé zpracováváme v programu Book Creator. Děti si vytváří jednoduchou e-knihu o Nové Bělé.

16. září

Dnes jsme dokončili malinký průzkum o Nové Bělé tím, že  jsme vytvořili pohlednice Nové Bělé v programu Frame Magic.

Pohlednice Nová Bělá

11. září

V Prvouce jsme zpracovávali data, která nám včera sdělil pan starosta. Nové informace o Nové Bělé jsme si vyhledali na internetu (wikipedia) a zpracováváme to jako PLAKÁT. K ozdobení plakátu nás inspirují fotky, které jsme vyfotili včera.

10. září

Dnes jsme se učili pracovat s fotoaparátem iPadu. Vysvětlil jsem jim jednoduchá pravidla kompozice. Děti fotili své pouzdro (5 záběrů), vybrali nejlepší fotku a poslali to na společný Fotostream. Následně jsme na projektoru fotky hodnotili. Nejdříve jsme chválili, poté doporučovali změny.

Poté jsme fotili okolí Nové Bělé a navštívili jsme Obecní úřad, kde jsme se potkali s panem starostou (také jsme jej vyfotili :-) ), který nám pověděl o tom, jak úřad v Nové Bělé funguje.

Musím bohužel uznat, že iPad 2 fotí opravdu mizerně a nekvalitně (oproti nahrávání videu, které je o dost kvalitnější).

Prvouka - práce ve skupině - Poster Nová Bělá

Ukázka foto dětí - okolí Nové Bělé

4. září

Včera si děti zdobily své Portfolium (Euroobaly ve složce, do kterých si zakládají svou práci). Dnes jsme poprvé zase vytáhli iPady po prázdninách a děti zdobily své iPady. Ukázal jsem jim, jak lze změnit tapetu. Pro nákres jsme použili program Hello Collor Pencil.