29. listopadu

V HV si hrajeme s notama a se stupnicí C-Dur. Nedám dopustit na aplikaci Bitsboard (nejen pro ČJ). Vytvořil jsem v ní 8 flashcards (obrázky not). Obrázky jsem si stáhnul z již vytvořené "lekce" v Catalogu (tuším, že jsem zadal heslo notes) a přemluvil do češtiny. Vše vytvořeno a uploadnuto za 5 - 10 minut.

Děti si hrály s notama několika způsoby:

1. Prohlížely si je a četli si název (v aplikaci Bitsboard aktivita Flashcards).

2. Přiřazovaly noty k názvům (v aplikaci Bitsboard aktivita Match Up).

3. Poslouchaly název noty a klikaly na ni (v aplikaci Bitsboard aktivita Photo Touch).

4. Psaly názvy not (v aplikaci Bitsboard aktivita Spelling Bee).

Celá aktivita na iPadech trvala zhruba 10 - 15 min.

Bitsboard je prostě perfektní aplikace. Samotná výroba Flashcards je jednoduchá a málo časově náročná.

26. listopadu

Neustále opakujeme délky samohlásek, psaní u, ú, ů a jiné samohlásky. V aplikaci Bitsboard mám vytvořeny již delší dobu flashcards (ke stáhnutí pod heslem diktát) zaměřené právě na u, ů, ú. Jednoduchým nastavením (ozubené kolečko v rohu, Games - Flashcards, Display Options - přepnout na Imgaes, then words) si děti nastavily (při spuštění hry Flashcards) spuštění audia (slova), poté kontrolu slova. 

V matematice se zaobíráme desítkami a jednotkami. Pro zpestření učiva jsme "oprášili" starou dobrou aplikaci Math 6-7 u které je možnost procvičovat desítky a jednotky. Mimo jiné jsme si užili i ostatní matematické hry. 7gsfdgefrč77777 dk , 

25. listopadu

Dokončili jsme knihu o stromech. Děti si vybraly jeden ze stromů, který neznají a měly o něm zjistit jednu informaci (jednu větu), kterou chápou, které rozumí a která může být něčím zajímavá pro ostatní. Následně některé děti knihu prezentovaly.

22. listopadu - výroba knihy STROMY

V prvouce se zabýváme stromy. Sepsali jsme si nejdříve asociace na slovo STROM a každý si vybral jednu, která mu byla nejbližší. Tyto asociace jsem napsal do iPadu do programu Book Creator (ale můžete je napsat do jakéhokoli jiného programu). 

Udělal jsem screen asociací a uploadnul na Strem (v obrázcích), takže to mohl každý použít.

Poté přišly na řadu iPady, přesněji Book Creator, ve kterém děti vytvářely svou knihu. Zadání bylo následující:

 

Cover - jméno a nadpis knihy

1. strana - asociace z fotostreamu

2. strana - 3 jehličnaté stromy, které neznám

3. strana - 3 listnaté stromy, které neznám

 

Děti vyhledávaly v googlu stránky, zabývající se stromy. Zakázal jsem wikipedii. To aby se učily vyhledávat i z jiných zdrojů. Vše zkompletovaly a následně poslaly na svůj mail. 

 

20. listopadu

Probíráme nové učivo v ČJ. Psaní kroužků a čárek nad písmeno u. V aplikaci Bitsboard jsem připravil slova obsahující u, ú nebo ů. Děti psaly slova v této aplikaci jako "diktát".

Poté doplňovali do stejných slov kroužky a čárky ovšem v aplikaci School writing. Má domácí příprava těchto aktivit zabrala zhruba 15 minut.

15. listopadu

V HV se učíme stupnici C-Dur. Vyzkoušel jsem aplikaci Piano Notes Pro ve které si samy děti hrály tóny na klavíru. Aplikace jim ukázala, který tón hrají. Jejich úkolem bylo napsat stupnici C-Dur do svého notového sešitu tam i zpět. Samozřejmě jsme si před tímto cvičením vykládali, co je to stupnice, nota, apod. 

12. listopadu

Probíráme krátké a dlouhé samohlásky. V aplikaci Book Creator děti vytváří "slabikář". Každá strana bude věnována jedné samohlásce. Na této straně budou slova, začínající na danoou samohlásku.

7. listopadu

Učili jsme se řadové číslovky a jak správně psát data. V písance jsme mimo jiné opisovali 3 data. Na ipadech jsme následně hledali, které události data označují. Společně jsme následně dávali informace dohromady.