25. října

V HV začínám děti seznamovat s celou stupnicí C-Dur. Pro snažší naučení jsem děti naučil pracovat s aplikací My note games, kde dneska pojmenovávaly jednotlivé noty (C, D, E, a kdo byl šikovný, tak také F).

24. října

Zakončuji učivo, týkající se druhů vět. V aplikaci Bitsboard jsem vytvořil během 5-ti minut 12 vět. 3 x tázací, 3 x oznamovací, atd. Každé dítě vyhledávalo konrétní druhy vět a zapisovalo do svého sešitu. Kontrola proběhla ve skupině. Ve stejné skupině nakonec vymýšlely krátký příběh za použití konkrétní věty, kterou vypsaly.

9. října

V Prvouce se zaměřujeme na poznání člověka. Jelikož mám možnost využít iPady, podívali jsme se na téma člověk trochu více do hloubky. Dnes jsme začali nervovou soustavou. K získání poznatků využíváme aplikaci The Human Body. Děti získávaly informace, "hrály" si s nervovou soustavou. Posbírali jsme získané informace a vytvořily ve skupinách po čtyřech jednoduchý poster CNS.

7. října

Celý minulý týden jsme se "hrabali" v Prvouce a také v jiných předmětech v tématu ovoce a zelenina. Zjišťovali jsme informace o těchto pojmech. Vyústěním snahy byla malá (první) prezentace jejich práce. Děti vytvářely svou prezentaci buď ve dvojicích nebo jednotlivci v programu Quickoffice. Jednu celou hodinu se seznamovaly s aplikací (s mojí pomocí) a další dvě hodiny trávily stahováním obrázků, zjišťováním dalších informací a zpracováváním do jednoduché prezentace, která měla konrétní zadání (1. slide: nadpis + jméno; 2. slide: Subtropické ovoce, které jsem neznal; 3. slide: Subtropické ovoce, které jsem znal a chutná mi). Dnes některé děti prezentovaly výsledky své práce.