27. března

Celý týden jsme se dotýkali tématu drog. Ovšem jenom povídat, že drogy jsou špatné, nejspíš nemá cenu. Proto jsme se do toho pustili trochu hlouběji. Nejdřív jsme si povídali o tom, co to droga je, proč lidi berou drogy, že jsou drogy legální a ilegální, lehké a těžké. Děti kreslily "drogový" plakát, který jsme měli použít později při další práci. Pustil jsem jim klip, kde je ukázáno, jak se změní člověk za dobu, co bere drogy.

Celou dobu jsme hodně řešili, proč tedy lidi drogy berou. Vznikl z toho nápad vytvořit "deník feťáka" ve kterém děti popíší, takový normální život člověka, který sklouzne k drogám. Tak se tedy stalo. V aplikaci Book Creator děti většinou ve skupinách po dvou až třech tvořily. Kniha měla mít jasnou strukturu. Popis hlavního hrdiny, Proč sklouzl k drogám, Jak to řešil, Smutný konec

Nemám naivní představu, že děti se díky těmto "zkušenostem" nedotknou drog. Ale možná to někomu pomůže.

Některé celé deníky ke zhlédnutí ve formátu .pdf ZDE, ZDE a ZDE.

1 | 2 | 3 >>

20. března

Dnešní den jsme se věnovali přídavným a podstatným jménům. Děti vytvářely knihu v aplikaci Book creator. Měly popsat, jací jsou (a nebo mohou být) členové rodiny. Dědeček, tatínek, maminka, babička a dítě. 

17. března

Začínáme vyvozovat nové učivo - Přídavná jména. Na začátku hodiny jsme si povídali o podstatných jménech. Poté jsme přešli k tomu, jaká mohou být podstatná jména. Připavil jsem v aplikaci Cloudart několik slovních spojení (malá Anička, červená střecha, ...), uložil jako obrázek (JPG) a nasdílel všem na  Disk Google. Slovní spojení se mi promíchalo. Děti vytřídily podstatná jména. Zbyly jim přídavná jména. Dále psaly do aplikace Cloudart svá vlastní přídavná jména, vyměnili si iPady se splužákem a vymýšlel věty, ve kterých použije některé z přídavných jmen. 

14. března

Děti prezentovaly výsledky své práce před ostatními spolužáky. Někdo použil k prezentaci počítač, někdo tablet. 

13. března

V ČJ probíráme podstatná jména. Děti dnes vytvářely prezentaci v aplikaci Quickoffice. Stavbu prezentace si "vyluštily" v aplikaci Move and Match, ve které jsem připravil pracovní list a následně vytiskl. Tam byly popsány jednotlivé slajdy. Dnes poprvé jsme také pracovali s Google diskem. Vše si nahrály na disk a navzájem ve dvojicích nasdílely. Poté jsme šly do počítačové učebny, kde mohly dodělávat efekty (animace) do svých  prezentací. Zítra bude prezentace pro spolužáky.

20. února

Začínáme probírat předložky. Vytvořil jsem v aplikaci Bitsboard Flashcards s předložkami se slovy. Děti musely vypsat předložky, psát slova s předložkama a následně hrály pexeso. Vše v aplikaci Bitsboard.
Tyto flashcards jsou ke stažení v této aplikaci pod heslem i-school, předložky.

18. 2.

V matematice se seznamujeme s kalkulačkou. Stáhl jsem na iPady jednoduchou kalkulačku. Děti zkoušely počítat jednoduché i složitější příklady. Hlavně jsem jim chtěl ukázat, že u jednoduchých příkladů není nutné používat kalkulačku. Děti to potvrdily. Je to pomalejší a člověk se častěji plete. Ve dvojicích zkoušely počítat příklady. Jeden na kalkulačce, druhý zpaměti.