30. 10.

Dnešní den jsem věnoval opakování učiva. Zaměřil jsem se na analýzu a syntézu slabik a slov. Vytvořil jsem 2 pracovní listy v aplikaci school writing. Jeden pro lepší čtenáře a druhý pro horší. Některé děti ještě nedokáží přesně rozeznat jednotlivá písmena ve slabikách. Proto jsem vytvořil dvě skupiny. Jedna skupina doplňovala slova a poté pracovali v nové aplikaci Little reader, kde přiřazovali obrázky ke slovům. Se druhou skupinou jsem procvičoval sluchovou analýzu a syntézu slabik. Poté jsem se věnoval individuálně dětem. Četli jsme a přiřazovali slova v programu Little reader.

29. 10. 

V Českém jazyce jsme tvořili ze slabik slova. Pracovali jsme s učebnicí, kde jsou slabiky na stromě, které tvoří slova. Tyto slabiky žáci spojovali do slov a zapisovali v programu Magnetky. Poté jsme slova četli. V Matematice probíráme odčítání v oboru do 5. Využil jsem na procvičení aplikaci Koala math.

Práce s učebnicí a aplikací Magnetky

23. 10.

V českém jazyce jsme si hráli se slovama v programu Slovíčka pro děti.Procvičovali jsme slova, kde se objevují písmena M, L, S, T a samozřejmě samohlásky. Děti už umí program bezpečně ovládat. Dokážou si poslechnout slovo, vrátit se do úvodního menu a vybrat si jiná slova. 

22. 10.

V Matematice píšeme číslo 5. Procvičili jsme také ostatní čísla pomocí programu 123 numbers (program, který používáme už není na appstore - když do googlu zadáte "123 numbers appstore", tak vám vyhledá spoustu podobných aplikací).

 

19. 10.

V ČJ se dostáváme (pomalu, ale jistě) ke slovům. Dnes jsme pomocí iPadů skládali slova ze slabik. Vždy ve dvojicích psali jednu slabiku na iPad a poté iPady spojili a četli celá slova. Nakonec každý psal na svůj iPad slova, která jsem diktoval.

16.10.

Dnes jsme procvičovali slabiky s písmenem P a doplňovali společně neúplná slova. Vše v programu School writing. Děti si stáhly oba pracovní listy z Dropboxu, které jsem připravil a namluvil. V matematice jsme se učili rozkládat čísla. K tomu nám posloužila aplikace Number Pyramid

11. 10.

Dnes jsem v ČJ rozdělil děti na dvě skupiny. S první skupinou (slabší čtenáři) jsme procvičovali slabiky. Druhá skupina si stáhla prac. list pro program School writing, kde doplňovali do neúplných slov písmena. U každého slova si mohli přehrát zvuk (jak zní celé slovo) a poté doplňovat.

10. 10.

Dnes jsme si procvičovali odčítání do tří s pomocí aplikace Magnetky. Dále jsem vytvořil jednoduchý pracovní list, který děti vypracovávaly v programu Hello Color pencil. Pracovní list jsem poslal na mail, takže se děti učily uložit si obrázek z mailu do iPadu a poté si jej otevřít v programu Hello Color Pencil.

9. 10.

Dnes jsme společně skládali slova z rozházených písmen v aplikaci Slovíčka pro děti. Procvičovali jsme písmena M a L.

8.10.

Dnes jsem využil iPady k přepisu malého tiskacího na velké tiskací písmo (slabiky). Na svůj iPady jsem psal slabiky malým tiskacím písmem, promítal to na projektor a děti to přepisovaly v aplikaci Magnetky na velké tiskací. Dále jsem také využil Magnetky pro diktát slabik.

1 | 2 >>

5.10.

Dnes jsem využil iPady k relaxačnímu procvičování písmen. Ve skupině po čtyřech měly děti 4 iPady spojené k sobě. Každý mohl psát pouze na svůj iPad. Já jsem jim říkal písmena, která měla napsat. Ze začátku se to dětem nedařilo, ale později na to přišly a bylo to bezva. Šlo vysloveně o relaxační činnost.

4. 10

Dnešní den jsme se v ČJ věnovali slabikám obsahující písmeno L. Využili jsme k tomu program School writing. Děti si mimo jiné připomněly, jakým způsobem se imprortuje do tohoto programu pracovní list.

V matematice jsme přiřazovali čísla k prvkům, vyhledávali největší a nejmenší číslo. K procvičení těchto dovedností jsme použili program Kids numbers and math. Děti si mimo jiné připomněly, jakým způsobem se dělá screen obrazovky (získávaly obrázky za splnění úkolů) a kam se obrázky ukládají.

1 | 2 >>

2. 10.

Dnes jsme se seznamovali s novým písmenkem L, l. Žáci pomocí aplikace Magnetky skládali slabiky, vyhledávali zvířata, jejichž název začíná na písmeko L. Začali jsme tvořit také první slova tak, že spojovali slabiky do jednoho slova.

1 | 2 >>

1. 10.

Dnes jsme procvičovali slabiky MA, ME, ... . K tomu jsme využili aplikaci School writing. Na začátku se žáci učili importovat pracovní list z Dropboxu přímo do aplikace. Vysvětlili jsme si také k čemu slouží Dropbox a co to vlastně je. Více o práci s aplikací School writing se dozvíte ZDE.