30. května

Dnes jsme s dětmi začaly vytvářet vlastní knihu. Děti si vytvořily postavu, popsaly a pojmenovaly. Následně svého hlavního hrdinu kreslily v programu Sketchbook. Tím si vytvořili hlavní stranu (cover) do aplikace My Story. Do sešitu napsaly jednu až dvě věty, kde uvedly hlavní postavu do děje. Popsaly KDO se v příběhu nachází, KDE se nachází a CO dělá (zatím bez konfliktu) a poté přepsaly do aplikace My story.

17. května

Zakončujeme téma slepci. Na procvičení pravo-levé orientace jsme chodili ve dvojicích po třídě. Jeden navigoval (tři kroky doprava, dva kroky doleva, apod.) a druhý se zavázanýma očima chodil. Následně jsme potom navigovali slepce na iPadu. Prac. list jsem vytvořil jako .xls (tabulku) soubor. Nahrál na Dropbox do školní složky a následně jej děti plnily v programu Smart Office 2. 

15. května

Celý tento týden se zajímáme o slepé lidi. Zjišťujeme, jaké to asi je být slepý. Proto jsme i Malého Alenáše "četli" ze začátku poslepu. V matematice jsme si znázorňovali pojmy větší menší na číselné ose.

7. 5. Opakování DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

Děti napsaly na tabuli slova, která obsahují některou ze skupin.

Děti si přečetly, skládaly, psaly slova. Vše v aplikaci Bitsboard.

Nakonec děti psaly diktát, který jsem připravil v aplikaci School writing