30. ledna

V ČJ probíráme nová písmena H, Š. Proto jsem připravil v programu Bitsboard několik flashcards zaměřené na čtení slov obsahující H, Š. Po této aktivitě děti psaly slova, která si zapamatovaly.

29. ledna

Ve výtvarné výchově jsme dnes kreslili na iPadech zasněžené hory. Kreslili ve skupině po čtyřech - vždy čtyři iPady tvořily "malířské plátno".

23. ledna

Dnes děti psaly diktát slov (poprvé psacím) v programu School writing. Deset slov, jejichž výsledek se jim odeslal na školní mail. V matematice sčítaly tři čísla v programu Math 6-7. V českém jazyce probíráme písmeno Z, proto jsem připravil v programu Bitsboard několik vět, které děti četly, hrály si s nimi a nakonec jsem jim dal jednoduchý kvíz týkající se právě těch vět.

16. ledna

Procvičujeme velká písmena na začátku věty a jména. Začínáme se učit psát velké psací o. V programu Hello Collor Pencil děti psaly jednoduché věty. Děti už umí promítnout obraz iPadu na projektor přes Apple TV.

10. ledna

V matematice probíráme sčítání několika jednociferných čísel v oboru do devíti. K procvičení na iPadech jsem použil program Math 5-6, kde děti sčítají tři čísla (obrázky).

9. ledna

V matematice sčítáme tři čísla najednou. Pro kontrolu příkladů jsme využili velmi zajímavou kalkulačku MyScript Calculator

8. ledna

Dnes jsme v hodině čtení poznávali, jestli se jedná o větu nebo ne. Věty jsme zvýrazňovali. To, co nebyla věta jsme škrtali. Pracovní list jsem vytvořil a uložil do PDF na Dropbox. Pracovali jsme v programu Adober reader, do kterého jsme přes Dropbox stáhli onen list. 

Dnes jsem děti začal seznamovat s mailem. Vytvořil jsem pro každé dítě emailovou schránku, kterou si může prohlídnout na svém iPadu. S emailem plánuji pracovat do budoucna.