27. září

Dnes jsme se v ČJ seznamovali se slabikami MA, ME, ... . Pro tyto účely jsem ke konci hodiny využil aplikaci Choice board creator, ve které jsem připravil pár obrázků začínající na slabiky MA, ME, ... .

Nově jsme se seznámili s aplikací Number math, neboť jsme se učili v MA porovnávat čísla. Velkou výhodou této aplikace je silný zvukový signál při špatné odpovědi. Učitel tak slyší, kolik dělají děti chyb.

1 | 2 >>

26. září

Dnes jsem využil iPad na procvičování sluchové analýzy u dívky, která má s tím menší problém. Nedokáže pořádně rozlišit jednotlivá písmena (samohlásky). Využil jsem k tomu program Sight words list.

25. září

Dnešní den jsme nacvičovali psaní číslic 1 - 5 (zaměřeno na 1 a 2) pomocí podobného programu jako je  Hello Color Pencil  (od stejné firmy), akorát jsou v nabídce voskovky. Poté jsme obtahovali čísla v programu Little writer.

1 | 2 | 3 >>

24. září

Zjistil jsem, že některé děti mají problém s vnímáním určitých písmen. Pletou se jim písmena O, U, píší naopak E apod. Dnes jsem procvičoval právě zrakovou percepci pomocí aplikace Math 5 - 6. Tedy pomocí jedné z její části, která se zaměřuje právě na zrakovou percepci.

20. září

Dnes jsme počítali zvířata v programu TS Země magnetek. Přiřazovali jsme k určitému počtu prvků (magnetky zvířátek) čísla. Zopakovali jsme si focení screenu. Novou funkci, kterou jsem dětem ukázal je mazání obrázků v galerii obrázků. Nakonec si děti skládaly puzzle v programu Puzzle Evolution HD.

18. září

Dnes jsme pomocí aplikace Magnetky procvičovali samohlásky A, a, E, e, O, o. Děti "přepisovaly" písmena z pracovního listu do aplikace. Jednotlivá písmena děti četly. Dále jsme v Choice board creatoru procvičovali stejné samohlásky.

17. září

Tento den jsme skládali písmena podle vzoru z tabule. Využili jsme k tomu aplikaci TS Země magentek. Děti se také učili, jakým způsobem lze vyfotit akuální obrázek (screen). 

Magnetky

14. září

Dnes jsme využili iPad v ČJ. Vybarvovali jsme písmena A v programu Kids Finger Painting, který ovšem nedoporučuji, protože se častokrát restartoval a celá práce se vymazala. Proto jsme se naučili další funkci iPadu a to mazání aplikace.

Dál jsme se seznámili s programem School writing, který je vhodný nejen pro uvolňovací cviky. Dají se tam vytvořit vlastní "pracovní listy" a děti mohou doplňovat písmena, obtahovat, dokreslovat apod. My jsme ovšem vyzkoušeli uvolňovací cviky, které jsou již součástí programu.

11. září

Dnes jsme v matematice přiřazovali čísla k určitému počtu prvků za pomoci aplikace MATH 3 - 4.

7. září

Dnes jsme se v rámci českého jazyka seznamovali s písmenem A v programu Hello Color Pencil, který je FREE. Malovali jsme a hráli jsme si s písmenem A. Děti se v programu učili mazat, funkce BACK a UNDO a také ukládat obrázek do galerie iPadu. Dále jsem připravil v programu ChoiceBoard Creator několik obrázků, mezi kterými děti museli hledat ty, které začínají na písmeno A.

Hello Collor Pencil a ChoiceBoard Creator

1 | 2 | 3 | 4 >>

5. září

Děti se seznamují s iPady. Učí se základní informace. Jak se iPad vypíná, zapíná, kde se dá zesílit a zeslabit, umí vypnout pohybový senzor, pohybovat se v základním menu.

Pro učení se ovládat iPad jsem použil aplikaci Coloring Book, kde děti vybarvují jednoduché omalovánky. Učili se přepínat jednotlivé barvy, funkce BACK apod.

Coloring book

1 | 2 >>